Cham Spa & Massage

• Địa chỉ: B2.9 Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Cẩm Lệ

• Số điện thoại: 05113626262

• Email: tqthuy.chamspa@gmail.com

• Website: http://chamspamassage.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://chamspamassage.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/chamspadanang

• Trần Quang Thủy (Mr.)
Sale Executive
Tel: (0511) 3 62 62 62 (ext: 105) - Cellphone: 0987773777
Add: B2.9 Lot 3, Along Han River, Park SunGroup, Hoa Xuan Bridge, Da Nang
Website: Chamspamassage.com – Fanpage: facebook.com/chamspadanang
Email: chamspamassage@gmail.com